Nieuwsbericht

07 augustus 2023
Kick-off vernieuwde platforms 31 oktober! 

Belangenbehartiger van alle verloskundigen

Als belangenbehartiger van álle verloskundigen willen we de landelijke belangenbehartiging meer differentiëren op basis van werksetting. Zo komen de verschillende perspectieven binnen de vereniging beter tot hun recht.

We willen dit doen met een aantal professionele platforms, te beginnen met het vernieuwde platform klinisch verloskundigen en het platform vertegenwoordigers van een eerstelijns verloskundige organisatie (VEVO). 

Op die manier kunnen we de positie van verloskundigen binnen een werksetting versterken, interne belangen duidelijk naar voren halen en de onderlinge samenwerking verbeteren. Belangrijker nog: we willen hiermee de inspraak van de leden binnen de vereniging nog beter borgen.

Op 31 oktober a.s. zal de fysieke kick-off van het vernieuwde platform klinisch verloskundigen en het platform VEVO plaatsvinden. De platforms worden ondersteund met een online community. 

Platform Klinisch Verloskundigen 

Een van de belangrijkste speerpunten van de KNOV  is het versterken van de positie van de klinisch verloskundigen. Klinisch verloskundigen zijn de snelst groeiende groep verloskundigen en nemen steeds meer taken over binnen het ziekenhuis. De KNOV is ervan overtuigd dat de positie van klinisch verloskundigen goed geborgd moet zijn. 

Platform VEVO 

De samenwerking met de regio is al lang een aandachtspunt voor de KNOV, maar slechts wisselend van de grond gekomen. Vanuit de georganiseerde regio's is eveneens geprobeerd om landelijke aansluiting te zoeken, wat niet altijd goed is gelukt. Uitwisseling tussen de regionale eerstelijns organisaties en de KNOV versterkt onze slagkracht als beroepsgroep en stimuleert laagdrempelig en toegankelijk overleg. Het is daarmee tijd voor een meer duurzame oplossing! 

Deze vernieuwde platforms bestaan uit alle KNOV-leden die werkzaam zijn als klinisch verloskundigen of als VEVO. Zij ontvangen per mail een uitnodiging voor de lancering van het platform.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Quinty Spits, beleidsadviseur en platformsecretaris per email: qspits@knov.nl.