Nieuwsbericht

01 november 2022

Gisteren kwam de pilotgroep 'geboortecentrum' voor het eerst bij elkaar. Hierin zijn de regio's Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Gouda en Utrecht vertegenwoordigd. Zij gaan met elkaar invulling geven aan het opzetten van een geboortecentrum. Vanuit iedere regio werden ervaringen en wensen gedeeld. Van (de wens tot het opzetten van) een losstaand geboortecentrum, aanpalend of intern als onderdeel van een ziekenhuis. Ervaringen die gedeeld werden vormden een interessante discussie over deze verschillende locaties en hun meerwaarde. Binnen het project gaan we deze verschillen inzichtelijk maken.  
Naast het neerzetten van een goede basis, zoals een gezamenlijke visie, heldere doelen en een duidelijke definitie van een geboortecentrum, is de pilotgroep gemotiveerd om praktisch aan de slag te gaan met een toolkit. De pilotgroep komt maandelijks bij elkaar om samen stapsgewijs invulling te gaan geven aan het opzetten van een geboortecentrum. Met als resultaat een toolkit waar ook andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen.  

De pilot valt onder het KNOV-project Geboortecentrum van de toekomst.  

Doel project 'Geboortecentrum van de toekomst'    

Het project heeft als doel om voor de KNOV-leden een toolkit op te leveren die hen inspireert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig regionaal centrum, op basis van de visie van de KNOV. Met de uitkomsten van dit project ondersteunen we op landelijk niveau verloskundigen in de vorm van een toolkit. Dit doen we voor verloskundigen die een regionaal eerstelijns of anderhalvelijns centrum overwegen, concrete startplannen hebben of willen uitbreiden. Het centrum kan een geboortecentrum, vrouwencentrum, verloskundigenpost of variaties en/of combinaties hierin zijn.  

Doel pilot geboortecentrum 

De pilot heeft als doel om deelproducten/bouwstenen te verzamelen voor de hierboven genoemde toolkit. De KNOV faciliteert hierbij in het samenbrengen van een aantal regio’s, de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en documenten op te stellen. Dit wordt daarna landelijk beschikbaar gemaakt via de KNOV website.  

Deel je bijdrage 

De pilotgroep geboortecentrum ontvangt graag goede voorbeelden en handvatten die we kunnen gebruiken, zodat collega's hier hun voordeel mee kunnen doen in de eigen regio. Deze ontvangen we graag via geboortecentrum@knov.nl. Ook andere suggesties en ideeën zijn uiteraard welkom!   

Wil je meer informatie?  

Bekijk de pagina Geboortecentrum van de toekomst. Stuur ook gerust je vragen per e-mail naar: geboortecentrum@knov.nl.

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.