Nieuwsbericht

06 juni 2023

Woensdag 17 mei was de kick-off van ‘Organiseren in de regio’, een project van de KNOV dat ondersteuning biedt aan eerstelijnsverloskundigen bij het optimaliseren van hun organisatiegraad om samenwerking in de regio te versterken. Tijdens een verzorgde lunch in de Domus Medica hebben 22 enthousiaste verloskundigen, deelnemers van het project, kennis met elkaar gemaakt en ervaringen uitgewisseld. De KNOV kijkt terug op een geslaagde middag met veel interactie en goede gesprekken.  

De lunchbijeenkomst begon met een welkomstwoord door Job Paulus, directeur van de KNOV waar hij onder andere het volgende meegaf aan de aanwezigen: “Wat wij belangrijk vinden is dat jullie in de regio een sterke, professionele partij kunnen zijn, omdat wij denken dat het goed is voor jullie, voor de verloskundige en voor de zorg. Een middel om dat te kunnen bereiken is door jezelf goed te organiseren in de regio. Op deze manier kun je dingen waar je nu tegenaan loopt oplossen. Wij kunnen dat stimuleren, opties meegeven, helpen bij het maken van keuzes, basisdocumenten maken, presentaties geven, voorbeelden delen en jullie samenbrengen.”  

Vanuit het KNOV-bestuur kwamen voorzitter Marieke Smith en penningmeester Alieke de Roon ook even langs. “Als we verloskundige meerwaarde in het systeem willen brengen, moeten we ons zelf goed organiseren", aldus Marieke die het belang van een goede organisatiegraad benadrukt.  

Daarna was het tijd voor interactie. Aan de hand van de onderstaande drie vragen werden de deelnemers uit de regio’s tijdens de bijeenkomst verdeeld in groepen om kruisbestuiving onderling teweeg te brengen; 

  1. Welke kansen zien jullie binnen de regio door het optimaliseren van je samenwerking? 
  2. Welke uitdagingen komen jullie tegen en hoe gaan jullie hiermee om? 
  3. Hoe zorgen jullie voor draagvlak bij jullie achterban? 

De kick-off markeert de start van twee leergroepen met als doel om regio's die met vergelijkbare processen aan de slag zijn met elkaar te verbinden. Alle betrokken regio's zijn actief aan de slag en willen de opzet van hun coöperatie/vereniging en/of zorggroep nog voor het einde van dit jaar realiseren.  

Projectleider Carolien Bronkhorst: “We denken dat ook de leergroepen helpend zijn in het proces, zodat niet alle regio's rondom dezelfde thema's steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden. Op deze manier kunnen de regio's hun krachten bundelen en met én van elkaar leren.” 

Het opzetten van de leergroepen is de derde pijler die het projectteam faciliteert en ondersteunt. Eerder dit jaar zijn zij gestart met het bieden van gerichte maatwerk ondersteuning per regio en zijn de benodigde voorbeelddocumenten ontwikkeld om de noodzakelijke stappen voor de oprichting van een coöperatie en/of zorggroep overzichtelijk te maken. 

Veel enthousiaste reacties

Miranda de Jong, directeur van Verloskundig Centrum Nijmegen, is één van de deelnemers van het project en ook bezig met het creëren van draagvlak: “Waar en hoe vinden we elkaar is de cruciale vraag? Samen met elkaar wil je het verhaal over de bühne brengen. Je wilt erbij zijn. Wij zijn dan ook erg enthousiast.” 

Welmoed Hemeltjen van verloskundige praktijk Bolsward vindt het fijn dat de KNOV als overkoepelende organisatie hierin wil faciliteren. “Wij opteren zelf voor de zorgmakelaar variant. En door elkaar goed te informeren bereik je de regio’s ook sneller. Ik kijk er naar uit om elkaar in september weer te treffen!” 

Ook Danielle van der Swaluw van PUUR vroedvrouwen uit Arnhem is zeer te spreken over het project: “Wij vinden het erg waardevol om gelijkgestemden uit andere regio’s te spreken. Je leert veel van elkaar. Daarnaast zijn we erg blij met de twee verschillende varianten die worden aangeboden, met name de zorgmakelaar variant helpt ons te versnellen.” 

Voortgang 

De volgende meetings van het project zijn ingepland en zullen online plaatsvinden.  

Nieuwsgierig? 

Ben je ook enthousiast geworden en wil je meer weten over ‘Organiseren in de regio’? Neem gerust contact op met Carolien Bronkhorst via cbronkhorst@knov.nl  

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.