Nieuwsbericht

28 februari 2019

Sinds de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start van VWS (september 2018) werkt de KNOV aan de uitwerking hiervan voor verloskundigen. We buigen ons onder andere over de inbedding van Centering Pregnancy, voorlichting op scholen en het realiseren van de aanstelling van een regionale projectleider om zo een lokaal netwerk voor kwetsbare zwangeren op te zetten. Verder zijn er contacten met verschillende leden die het actieprogramma in de regio willen uitrollen.

In het actieprogramma Kansrijke Start draait het om het vormen van coalities (in gemeenten of regio’s) rond de eerste 1.000 dagen. Het idee is dat er ketenafspraken worden gemaakt door organisaties die een rol spelen rond de geboorte en in de eerste levensjaren van het kind. Denk daarbij aan geboortezorgprofessionals, maar ook aan wijkteammedewerkers, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeraars en gemeenten. De verloskundige en de geboortezorg staan echter nog niet bij alle gemeenten en GGD’en op het netvlies.

Aanmelden door GIDS-gemeenten tot 15 maart

VWS heeft de GIDS-gemeenten inmiddels de brief ‘Impuls Kansrijke Start’ toegestuurd. Die impuls betekent concreet een budget van 41 miljoen euro. 9 miljoen euro wordt decentraal uitgezet (naar de GIDS-gemeenten) in de komende drie jaar. Dat gebeurt in tranches, namelijk in de periode 2019 t/m 2021 en de periode 2020 t/m 2022. Voor de eerste tranche is aanmelding (van plannen vanuit de GIDS-gemeenten) bij VWS uiterlijk 15 maart aan de orde, voor de tweede tranche is dat uiterlijk 1 november 2019. Inmiddels hebben 38 GIDS-gemeenten zich aangemeld.

Wilt u het actieprogramma uitrollen in uw regio? Neem vanuit het VSV contact op met de GGD of met de verantwoordelijk ambtenaar van de GIDS-gemeente om een gezamenlijke (GGD, JGZ, geboortezorg) subsidie aan te vragen. Voor GIDS-gemeenten (Gezond in de stad) die een lokale coalitie willen vormen, worden vanuit het actieprogramma Kansrijke Start - via een decentralisatie uitkering - middelen beschikbaar gesteld.

De handreiking ‘Kwetsbare zwangeren’ bevat veel praktische tips en informatie die u in de voorbereiding op het programma ‘Kansrijke Start’ kunt gebruiken.

Deelname landelijke coalitie en stuurgroep

Twee leden van de KNOV zitten in de landelijke coalitie Kansrijke Start en zijn onze ambassadeurs voor het actieprogramma. Er is daarnaast een stuurgroep met een adviserende taak naar de minister; ook daarin zit een lid van de KNOV. Deze leden werken nauw samen met medewerkers van het bureau, die met hen afstemmen wat er in de verschillende vergaderingen gevraagd en ingebracht moet worden. Daarnaast bekijken ze ook hoe de informatie die wordt opgehaald vertaald kan worden naar praktische tips en handreikingen voor de verloskundigen in de regio.