Nieuwsbericht

14 april 2022

De oorlog in Oekraïne duurt alweer zeven weken en ook in Nederland zijn Oekraïense vluchtelingen. Zij hebben recht op goede zorg, waaronder zorg tijdens de zwangerschap en geboorte. Maar liefst zeven fracties in de Tweede Kamer stellen deze week hierover schriftelijke vragen aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Justitie. Hoofdindiener is Kees van der Staaij (SGP).

Bekijk de Kamervragen

Verloskunde, declaraties en administratieve lasten
De Kamerleden vragen om stand van zaken over de basiszorg, waaronder de verloskunde. De KNOV wordt regelmatig door leden benaderd met vragen over informatievoorziening in de juiste taal, welke diagnostiek opnieuw verricht moet worden, hoe om te gaan met tolken, welke verwijsmogelijkheden er zijn voor eventuele psychische nood en hoe het geregeld is met vergoedingen voor onder andere kraampakket, eigen bijdrage kraamzorg, bloedprikken, hielprik, vaccinaties en gehoortest bij de baby.

Verder herkent de KNOV onder verloskundigen dat declaratie van kosten bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een hoge administratieve lastendruk met zich meebrengt. Binnen de regeling geldt dat als de zorgvraag langer duurt dan 30 dagen er opnieuw een melding gedaan met worden. Een zwangerschap duurt per definitie langer en vraagt dus een aantal herhaaldelijke meldingen met onnodige administratieve lasten.

Ook wordt gevraagd naar een goede landelijke organisatie van de eerstelijnszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne, aangezien de druk op de basiszorg reeds groot was en er inmiddels ruim 30.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn gearriveerd. Het verzoek ligt bij de bewindslieden om deze vragen met spoed te beantwoorden. In ieder geval voor het aanstaande plenaire debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen dat gepland staat voor komende week.

Belang van een goede tolkenvoorziening
Verder vraagt de Kamer opnieuw aandacht voor de inzet van professionele tolken bij de zorg voor Oekraïense vluchtelingen en met daarnaast de vraag wanneer de regeling voor hen ingaat. De KNOV wijst hier samen met andere partners als KNMP, Patiëntenfederatie en de Johannes Wier Stichting al langer op voor alle anderstaligen. Dit is echt een probleem en komt de kwaliteit van zorg én het gewenste Samen Beslissen niet ten goede. De Kamer vraagt of de minister bereid is om de beschikbaarheid van tolken op eenzelfde drempelvrije wijze te regelen als voor asielzoekers die door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden opgevangen.

Bekijk ook:
Nederlandse verloskundigen helpen Oekraïense collega’s en zwangeren - deel 1 (11 april 2022)
Kamer geeft gehoor aan oproep voor inzet van tolken (1 november 2021)