Nieuwsbericht

22 september 2023

Op 21 en 22 september woonden bestuurslid Maaike van Rijn en beleidsadviseur Eline Nanninga de jaarlijkse bijeenkomst bij van de European Midwives Association (EMA), waar de KNOV lid van is. Dit jaar werd de bijeenkomst georganiseerd door onze Turkse collega’s in Istanbul. Tijdens de bijeenkomst werd verslag gedaan van de gebeurtenissen in verloskundig Europa van het afgelopen jaar en werd de nieuwe voorzitter Viktoria Vivilaki van de EMA ingestemd. Daarnaast besteedde de EMA aandacht aan de zichbaarheid van verloskundigen in Europa en de capaciteitsproblemen die in veel landen spelen.

Internationale bijeenkomsten als deze zijn belangrijk om elkaar als verenigingen te ondersteunen bij problemen die nationaal en internationaal spelen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Door internationaal samen op te trekken staan we ook nationaal sterker. Alle lessen die we leren nemen we mee terug naar de Nederlandse context om door te bouwen aan goede, duurzame geboortezorg.

EMA congres Athene

De volgende internationale bijeenkomst die wordt georganiseerd is de EMA Education Conference in Vavrona, net buiten Athene. Thema van dit congres is Midwifery Education in the Future en het vindt plaats van 26-29 oktober 2023. Meer weten over het programma of je inschrijven? Ga naar: Ema Education | 7th Ema Education Conference (emaeducation2023.gr)