Nieuwsbericht

22 juni 2018

Bij de uitvoering van het Kwaliteitsregister Verloskundigen zijn diverse commissies betrokken: het Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen, de Accreditatiecommissie, een Beroepscommissie en een Beleidsorgaan.

Het Bureau Kwaliteitsregister maakt elk jaar een jaarverslag, het jaarverslag van 2017 is staat nu online.

Kwaliteitsregister

In 2006 ging het Kwaliteitsregister Verloskundigen van start. Hierin staat beschreven welke inspanningen verloskundigen minimaal, volgens de normen van de beroepsvereniging, moeten verrichten op het vlak van deskundigheidsbevordering.

Participatiegraad van 75%

Al een aantal jaar ligt de participatiegraad van de praktiserend verloskundigen rond de 75%. In 2017 is gewerkt aan de doorontwikkeling van een aantal normen van het kwaliteitsregister en zijn een aantal nieuwe hulpmiddelen voor reflectie en toetsing voorbereid. Deze worden in 2018 verder uitgewerkt en zijn met ingang van 2019 operationeel.

Meer informatie

Meer informatie over het Kwaliteitsregister en het jaarverslag vindt u op de pagina van het Kwaliteitsregister.