Nieuwsbericht

13 september 2019

UZI servercertificaten die afgegeven zijn vóór 1 januari 2018 moeten per direct vervangen worden. Het huidige certificaat voldoet niet meer aan de basiseisen voor veilig gebruik. Praktijken die nog geen UZI servercertificaat hebben en deze wel nodig hebben, moeten deze alsnog aanschaffen.

Aanleiding

Een aantal praktijken heeft eind augustus bericht gekregen vanuit het UZI-register met het verzoek om het UZI-server certificaat te vervangen (ook als ze nog tot maart 2020 lopen). Praktijken zonder UZI-server certificaat of met een “nieuwer” server certificaat hebben deze brief niet ontvangen.

Waarvoor heeft u een UZI-server certificaat nodig?

Een UZI-server certificaat is een soort paspoort voor een computer. Per praktijk is één servercertificaat voldoende. Een UZI-server certificaat is nodig voor het opvragen van BSN-gegevens van een cliënt. Dat is een zorgverlener wettelijk verplicht. In de praktijk wordt hier ook wel eens VECOZO voor gebruikt. Echter daarmee voldoe je niet aan de wettelijke verplichting. VECOZO kan dus niet hiervoor gebruikt worden. Daarnaast is een UZI-server certificaat ook nodig voor het uitwisselen van bepaalde berichten bijvoorbeeld richting Perined. Deze instanties vereisen dat een bericht is voorzien van een authenticatie. Daarmee weten die instanties zeker vanuit welke praktijk het bericht komt.

Is het zinvol om een UZI-server certificaat aan te vragen?

Op dit moment is UZI de enige manier om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De vraag is of deze vorm van authenticatie blijft bestaan of dat hier in de toekomst andere mogelijkheden voor zijn. Bij het onderzoeken van deze mogelijkheden zijn veel partijen betrokken. Momenteel bespreekt de KNOV met meerdere partijen waaronder de verschillende VIS’en en Perined over andere mogelijkheden om authenticatie mogelijk te maken. Het programma Babyconnect zal hierbij ondersteunen.

Wat te doen met het verzoek voor hernieuwde aanvraag?

Als op dit moment geen UZI-server-certificaat heeft of u heeft een brief ontvangen om uw certificaat te vernieuwen dan kunt u als praktijk een aanvraag indienen. VWS kiest ervoor om de kosten voor de resterende maanden (a 12,50 per maand) tot aan het einde van de geldigheid van de huidige certificaten niet te vergoeden.