Nieuwsbericht

15 november 2022

De positie van Nederland in de internationale rangorde over perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) is gelijk gebleven. Dit blijkt uit het EURO-PERISTAT onderzoek 2022 naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) dat is uitgevoerd in diverse Europese landen en regio’s aan de hand van geregistreerde data tot en met 2019.  
   
De KNOV deelt de constatering van de Nederlandse EURO-PERISTAT-Stuurgroep dat we altijd moeten blijven werken aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. Zo ook aan de Nederlandse positie rondom perinatale sterfte. Dit is tevens één van de doelen van de KNOV waar wij ons, in samenwerking met andere beroeps- en brancheorganisaties en in diverse lopende projecten, voor blijven inzetten. Een voorbeeld hiervan is het actieprogramma ‘Kansrijke Start’, waarbij wordt ingezet op contact en samenwerking tussen betrokken professionals en het sociaal netwerk in de wijk. Dit met als doel om kinderen een zo goed mogelijke start te geven.  Een ander voorbeeld is ‘Geboortecentrum van de Toekomst’ waarbij de focus ligt op toekomstbestendigheid van de verloskundige zorg door te anticiperen op ontwikkelingen en daaropvolgend keuzemogelijkheden aan te reiken. 

Sociale factoren spelen een belangrijke rol  

Net als de onderzoekers ziet de KNOV kansen in het verbeteren van sociale factoren als laaggeletterdheid, taalachterstand en armoede. Dit is ook eerder geconcludeerd door het RIVM in het rapport ‘Beter weten: een beter begin’ (2020). Effectieve samenwerking tussen het medische en het sociale domein, meer tijd voor de zwangere waarmee ook continuïteit van zorg en een vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden, laagdrempelige inzetbaarheid van tolken en het afschaffen van eigen bijdragen in de geboortezorg maken samen een belangrijk verschil. Hier maken we ons als KNOV hard voor.    

Meer informatie  

Lees het internationale persbericht en het rapport over het vijfde EURO-PERISTAT onderzoek naar de perinatale gezondheid hier.