Nieuwsbericht

13 februari 2018

De International Confederation of Midwives (ICM) heeft haar strategie voor 2017-2020 gelanceerd. Tijdens de Ledenvergadering in Toronto gaf de KNOV samen met andere beroepsorganisaties input voor deze nieuwe strategie, waarin kwaliteit, gelijkwaardigheid en leiderschap centraal staan.

ICM blijft zich samen met haar ledenorganisaties en stakeholders inzetten om de verloskundigen op lokaal, regionaal en globaal niveau te versterken, zodat zij de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg kunnen bieden.

De International Confederation of Midwives zet zich in voor gelijke toegang tot onderwijs en professionele ontwikkeling voor verloskundigen en gelijke toegang tot verloskundige zorg voor vrouwen wereldwijd. Tevens vraagt zij - in het kader van leiderschap - participatie van verloskundigen op het hoogste niveau van beleid en besluitvorming.

Lobby toolkit

Iedere maand biedt ICM in haar nieuwsbrief een lobby toolkit aan die verloskundigen en hun organisaties kunnen gebruiken om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp. In februari gaat deze toolkit over vrouwenbesnijdenis.