Nieuwsbericht

20 april 2020

Verloskundigen en andere zorgverleners staan wereldwijd onder grote druk. Het Jaar van de Verloskundige en de Verpleegkundige kon eigenlijk niet op een beter moment komen, omdat juist nu het belang van goede en respectvolle verloskundige zorg wordt gezien. De Lancet laat zien dat aan deze onmisbare beroepen een wereldwijd tekort is.

Kennis delen

Al vanaf het begin van de coronacrisis heeft de KNOV nauw contact met zusterorganisaties in het buitenland. Bijvoorbeeld door het bijwonen van een bijeenkomst met de ICM Noord-Europese regio, het actief contact onderhouden met collega’s op een speciaal hiervoor opgerichte Facebookgroep en online meetings met bijvoorbeeld de Royal College of Midwives. Het uitwisselen van kennis en ervaring staat hierbij centraal. De KNOV heeft een aantal draaiboeken en flowcharts vertaald en gedeeld met zusterorganisaties. Ook neemt de KNOV deel aan de Global Taskforce die is opgericht door de Birth Place Lab van de universiteit van Brits Colombia. Deze Taskforce streeft naar het verzamelen van een op feiten gebaseerd pakket, op basis van jarenlange planning en onderzoek van rampenbeheer.

Publiciteit

Nederland wordt in internationale artikelen als voorbeeld genoemd, zoals met het inrichten van het pop-up geboortehotel. Ook de inspanningen om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis plaatsvindt en thuis bevallen blijft bestaan, zoals ook in Canada en Nieuw-Zeeland, biedt hoop volgens buitenlandse collega-verloskundigen.

Respectvolle zorg

Diverse organisaties hebben opgeroepen tot het blijven bieden van respectvolle zorg aan zwangere vrouwen. In veel landen ontstaan er namelijk andere regels, zoals het weren van een partner bij de bevalling of het scheiden van (een positief geteste) ouder(s) van hun pasgeboren baby. ICM publiceerde hierover een statement en er worden steeds meer richtlijnen geschreven om toch respectvolle zorg te kunnen blijven bieden. Ook is er aandacht voor trauma’s die kunnen ontstaan naar aanleiding van deze crisis. De Britse organisatie Make Birth Better is een #thinktraumanow-campagne gestart om de trauma’s die betrokken partijen oplopen tijdens de crisis bespreekbaar te maken, een standpunt in te nemen en beleidsmakers aan te sporen na te denken over traumapreventie en -behandeling.