Nieuwsbericht

13 februari 2018

De werkgroep 'Integrale zorg en bekostiging' adviseert het bestuur voor de strategische koers integrale geboortezorg en bekostiging, zodat het aansluit bij de wensen van leden en door leden gedragen wordt.

Op 16 essentiële bespreekpunten zijn de huidige en de gewenste situatie door de werkgroep in kaart gebracht. Dit wordt gebruikt voor de aanscherping van de strategische koers.

Huidige en gewenste situatie integrale zorg en bekostiging

Belangrijke uitkomsten van de werkgroep zijn:

  • De bestaande situatie in de regio's is onderling zeer verschillend.
  • Er is overeenstemming onder de leden over de gewenste situatie.
  • Er is een groot verschil tussen de bestaande situatie en de gewenste situatie in verreweg de meeste regio's.
  • De behoefte aan ondersteuning per regio is daardoor eveneens verschillend.

De strategische koers is de basis voor zowel de ondersteuning van de leden als het stakeholdermanagement met beïnvloeding van de landelijke kaders. Een vertaalslag wordt gemaakt naar duidelijke standpunten en position papers die binnenkort beschikbaar komen.

De ondersteuningsbehoefte in de regio komt qua thema's dus overeen, maar door grote regionale verschillen is het niet haalbaar om één eenduidige aanpak te ontwikkelen. Dat doet geen recht aan de behoefte in de regio's. Het KNOV-regioteam ontwikkelt daarom 'bouwstenen' die u kunt gebruiken om in uw regio de gewenste integrale geboortezorg vorm te geven.

Werkgroep integrale zorg en bekostiging

In de werkgroep zitten 20 leden van de KNOV. Leden uit heel Nederland, met uiteenlopende ervaring in het vormgeven van (integrale) zorg, 1e en 2e lijn, stedelijk en landelijk werkend.