Nieuwsbericht

20 februari 2019

“Wilt u het komende jaar misschien zwanger worden?” Dat is volgens prof. Eric Steegers, gynaecoloog Erasmus MC, de vraag die alle professionals aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd zouden moeten stellen. Op deze manier zouden veel meer vrouwen bereikt kunnen worden voor de zo nodige preconceptievoorlichting. Steegers betoogde dit tijdens zijn presentatie over het belang van de Preconceptie Indicatielijst (PIL) en preconceptiezorg tijdens de Ronde Tafel over de implementatie van de PIL.

Tijdens deze Ronde Tafel, die op 25 januari werd georganiseerd door het College Perinatale Zorg en de Stichting Preconceptiezorg, gingen alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de PIL, waaronder de KNOV, met elkaar in gesprek over wat er tot nu toe is gebeurd met de implementatie van de PIL en wat er nog zou moeten gebeuren.

Belang preconceptiezorg

Gezond zwanger worden en een gezonde zwangerschap en geboorte is essentieel voor de gezondheid later in het leven. Steegers gaf aan in zijn presentatie dat blijkt dat veel huisartsen en medisch specialisten zich nog steeds te weinig bewust zijn van het belang van gezond zwanger worden en het tijdig in kaart brengen medische risico factoren bv. chronische ziekten, medicatie en zo nodig handelen. Het onderwerp wordt in het algemeen als te weinig interessant beschouwd en de medisch specialist voelt zich hiervoor vaak niet verantwoordelijk. Ook zou er twijfel zijn aan de effectiviteit en bestaat er onvoldoende kennis over wie wat doet. Vele diverse unieke contactmomenten om vrouwen en mannen uit de doelgroep preconceptievoorlichting te geven, of te verwijzen naar de mogelijkheden waar deze voorlichting te krijgen, worden onbenut. Steegers gaf aan dat de vraag “Bent u van plan om binnenkort/dit jaar zwanger te worden?” een vast onderdeel zou moeten zijn van een gesprek met een arts.

Ideeën voor implementatie van de PIL

In de zomer van 2018 is de PIL aangeboden aan alle beroepsorganisaties. Het CPZ en de Stichting Preconceptiezorg heeft de KNOV en de andere partijen uitgenodigd voor deze Ronde Tafel om met het in gesprek te gaan over de stand van zaken van de implementatie van de PIL en wat er nog nodig is hiervoor. Onder voorzitterschap van Martina Cornel, hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics, gingen aanwezigen hierover geanimeerd met elkaar in gesprek. Doel is dat, mede met behulp van de PIL, preconceptiezorg verankerd wordt in het (beroepsmatig) handelen van alle beroepsbeoefenaren.

Meedenken over de implementatieproducten van de PIL?

Op maandag 4 maart vindt de eerste werkgroep bijeenkomst plaats over de implementatie van de PIL van 12.00-14.00 uur. Wilt u meedenken over welke implementatieproducten we kunnen ontwikkelen? Meld u dan nu aan bij Nicole van Melsen (nvanmelsen@knov.nl). Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 maart 2019.