Nieuwsbericht

22 februari 2018

De NZa heeft de KNOV laten weten dat de afhandeling van de bezwaarprocedure van diverse zorgverzekeraars tegen de Tariefbeschikking 2018 op dit moment wordt aangehouden.

De NZa heeft geconstateerd dat een nadere onderbouwing van reeds aangeleverde cijfers noodzakelijk is ten behoeve van een zorgvuldige afhandeling van de bezwaarprocedure. De NZa heeft daarom besloten om een aanvullend informatieverzoek te doen aan een deel van de verloskundigenpraktijken die onderdeel waren van de steekproef van het initiële tarievenonderzoek.

Aanvullende onderbouwing van reeds aangeleverde informatie

De NZa vraagt de praktijken die de jaarcijfers van de individuele maten nog niet hebben ingestuurd dat alsnog op te sturen ter onderbouwing van de reeds opgevoerde kosten. Naar schatting gaat het om circa 60 praktijken. De NZa doet dit om zeker te zijn dat alle gemaakte praktijkkosten op de juiste wijze in de analyse zijn meegenomen. Het informatieverzoek wordt naar alle praktijken verstuurd waar kosten door individuele maten zijn opgevoerd en waar nog geen jaarcijfers ter onderbouwing van de kosten zijn opgestuurd. De praktijken ontvangen aankomende week een brief met het informatieverzoek van de NZa.

Ondersteuning praktijken

De KNOV beseft dat deelname aan het onderzoek al een flinke investering heeft gevraagd. Het is heel vervelend dat een deel van de praktijken nogmaals aan de slag moet. De medewerking van de praktijken is echter voor alle verloskundigen in de eerste lijn van groot belang. Het is van belang dat de informatie spoedig wordt aangeleverd, zodat de besluitvorming zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. In de brief zal uitleg gegeven worden waar de betreffende praktijken met eventuele vragen terecht kunnen.