Nieuwsbericht

17 september 2019

In opdracht van het ministerie van VWS wordt een evaluatie uitgevoerd naar de Wet Afbreking Zwangerschap. De KNOV werkt mee aan die evaluatie, ook al neemt zij geen standpunt in over dit onderwerp. Een belangrijke vraag in de evaluatie is namelijk hoe deze in de praktijk functioneert. De minister is daarom ook benieuwd of verloskundigen met vragen rondom afbreking van de zwangerschap te maken krijgen en hoe zij daarmee omgaan.

Inbreng van verloskundigen bij deze evaluatie is uiteraard cruciaal bij de beantwoording van deze vragen. Het zou mooi zijn als u uw bijdrage naar dit mailadres stuurt: ewitzier@knov.nl. Het zou fijn zijn als u daarbij ingaat op vragen als: Hoe vaak krijgt u met een verzoek tot afbreking van de zwangerschap te maken in je praktijk en hoe gaat u hiermee om? Welke rol speelt echografie (in eigen praktijk) hierbij? En vindt u dat verloskundigen de verwijzing naar een abortuskliniek zouden moeten kunnen doen?

U hoeft niet op alle vragen in te gaan. Elke bijdrage is welkom, ook als u maar op een van deze vragen wilt antwoorden.