Nieuwsbericht

13 februari 2024

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Marja van Steijn-Verweij. Marja was sinds 2019 verantwoordelijk voor de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de KNOV. 

Wij zijn Marja meer dan erkentelijk voor haar inzet voor de KNOV. We wensen haar man, (klein)kinderen en moeder veel sterkte toe. Marja is 66 jaar geworden.