Nieuwsbericht

07 februari 2020

Vandaag verscheen in de Volkskrant een artikel over bevallen, waarin gynaecoloog Bas Veersema het automatisme van de vaginale bevalling aan de kaak stelt. Zijn visie is, kort samengevat, als volgt: ‘Het lichaam van een vrouw is eigenlijk steeds minder geschikt om een kind te baren, daar kan ze lichamelijk en psychisch zelfs door getraumatiseerd raken.’ Veersema houdt zijn oratie over dit onderwerp op 10 februari as.

Reactie van de KNOV op de visie van Bas Veersema

Charlotte de Schepper, directeur KNOV: ‘De stelling dat een lichaam van een vrouw steeds minder geschikt is om te baren is volgens de KNOV niet op feiten gebaseerd. Juist het tegendeel kunnen we uit de praktijk en de huidige recente wetenschap concluderen. De KNOV pleit voor keuzevrijheid en eigen regie van de vrouw om te bevallen op de manier waarop zij dat wil. Deze keuze moet passen bij haar situatie en een goede inschatting van het risico. Het is dan ook het maatwerk en goede voorbereiding, die verloskundigen en andere professionals in de geboortezorg leveren. In de Nederlandse traditie gaan alle vertegenwoordigers van de geboortezorg terughoudend om met medische ingrepen als een keizersnede. Het percentage keizersneden is relatief laag (17%) in Nederland in vergelijking de rest van de westerse wereld. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een vaginale geboorte meer voordelen biedt en veel minder risico’s oplevert dan een keizersnede. Hier is in de nationale en internationale geboortezorg consensus over.

Vrouwen zijn geschikter dan vroeger om op natuurlijke wijze te baren:

  • Vrouwen in het westen zijn aantoonbaar gezonder en hebben een betere medische conditie dan in voorgaande eeuwen. In het verleden kwamen ook vaak aandoeningen voor die tegenwoordig zeldzaam zijn, zoals Rachitis waaruit bekkenvergroeiing ontstond.
  • Vroeger stierven veel vaker vrouwen en kinderen tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte vanwege allerlei complicaties.
  • We zijn steeds meer in staat om problemen, die vroeger fataal konden uitpakken, zoals tweelingen, stuitliggingen en verhoogde bloeddruk, vroegtijdig aan zien komen. Hierdoor kunnen we ze in veel gevallen tijdig oplossen of behandelen.
  • Vrouwen die goed voorbereid zijn en in staat zijn regie te nemen tijdens de bevalling zien over het algemeen veel positiever terug op deze ervaring.
  • Internationaal gezaghebbende partijen zoals de World Health Organisation en FIGO (internationale organisatie van gynaecologen) geven aan dat de keizersnede alleen bij medische indicatie ingezet moet worden. De FIGO spreekt zelfs van een epidemie van keizersneden (zie FIGO statement). De WHO geeft het advies om de keizersnede in te zetten bij medische indicatie en ziet geen gezondheidsvoordelen in landen met een keizersnede percentage van meer dan 10-15% van alle vrouwen.
  • Aan medisch ingrijpen zijn ook risico’s verbonden, een keizersnede is een stevige operatie. Deze operatie kan tot vervelende complicaties leiden voor de vrouw, net na de geboorte van het kind maar ook later in haar leven. In landen waar de keizersnede veelvuldig wordt toegepast, ook bij niet medische indicatie, ziet men dat moedersterfte een groter risico is.

Meer informatie