Nieuwsbericht

14 juni 2018

De implementatietool voor VSV's is beschikbaar. Deze online tool kan VSV's helpen bij de invoering van de Zorgstandaard.

VSV's stellen voorbeelden ter beschikking waarin zij laten zien hoe zij invulling geven aan de implementatie van de Zorgstandaard.

Voorbeelden

Op www.kennisnetgeboortezorg.nl stellen VSV's voorbeelden ter beschikking. Deze voorbeelden kunnen u inspireren en verder helpen bij de implementatie. Deze documenten kunt op opsturen naar Evelien Cellissen. (In het tweede nummer van TVV is per ongeluk een verkeerd e-mailadres vermeld)

Functionaliteiten

Deze tool heeft verschillende functionaliteiten, zoals:

  • De voortgang van de implementatie van jouw VSV bijhouden
  • Een rapportage voor de achterban maken en de resultaten landelijk bekijken
  • Voorbeelden, richtlijnen, toelichtingen
  • Webinars en digitale spreekuren terugkijken

De Implementatietool kunt u vinden op de kennisbank van www.kennisnetgeboortezorg.nl onder Zorgstandaard

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Cellissen, senior beleidsadviseur CPZ, via eveliencellissen@collegepz.nl of via 030 – 273 97 86.