Nieuwsbericht

22 mei 2024

Zorg dicht bij huis, het versterken van de eerste lijn en het verlagen van administratieve lasten en regeldruk. Daar zetten de beoogde regeringspartijen volgens het Hoofdlijnenakkoord onder andere op in. Dit zijn ook speerpunten uit onze geboortezorgagenda en dat geeft mogelijkheden voor realisatie.


Op woensdag 15 mei presenteerde PVV, VVD, NSC en BBB het Hoofdlijnenakkoord. In dit document staat waar de beoogde regeringspartijen op willen inzetten. Verdere duiding van het akkoord volgt na de uitwerking. Hoe de verloskunde daarin wordt meegenomen, is nog niet duidelijk en is een aandachtspunt in onze belangenbehartiging.

Ruimte realisatie geboortezorgagenda

Toch zien we nu al dat enkele punten uit de passage over zorg mogelijkheden bieden voor de realisatie van de speerpunten uit onze geboortezorgagenda. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op zorg dicht bij huis en het versterken van de eerste lijn. Ook blijft er aandacht voor het verminderen van de administratieve lasten en de regeldruk. Dit is in lijn met de lobby vanuit de Eerstelijnscoalitie, waar ook de KNOV deel van uitmaakt, waarmee we al enige tijd met succes invloed uitoefenen om de jaarverantwoordingsplicht te beperken. 

Vertaalslag maken naar beleid

Het is belangrijk dat de toekomstige minister van VWS de vertaalslag maakt naar het (financieel) beleid. We bieden daarom onze speerpunten, deze maand geïllustreerd aan de hand van vijf praktijkverhalen, gebundeld aan onze externe stakeholders en de politiek aan. Deze praktijkverhalen postten wij in de week van de Internationale dag van de Verloskundige en Moederdag ook los via LinkedIn.

Bekijk de gebundelde praktijkverhalen