Nieuwsbericht

09 september 2019

Een calamiteit is vaak een heftige gebeurtenis. Niet alleen voor uw cliënt, maar ook voor uzelf. De periode waarin de calamiteit plaatsvindt, is meestal een onrustige tijd waarin er veel moet gebeuren. In de handreiking ‘Omgaan met calamiteiten in de verloskundige praktijk’ kunt u lezen wat u moet doen als u met een calamiteit te maken krijgt.

Als de IGJ u vraagt om onderzoek te doen naar de calamiteit, dan moet er een calamiteitencommissie worden ingesteld.

U kunt er voor kiezen om op dat moment een calamiteitencommissie in te stellen. Als u verwacht dat er tijdens een calamiteit genoeg op u afkomt, kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de calamiteitencommissie van DOKh. Deze commissie voldoet aan de eisen van de Inspectie en helpt u door dit intensieve traject en rapporteert op alle verplichte momenten.

Abonnement DOKh

U kunt zich aansluiten bij de calamiteitencommissie van DOKh en kunt hiervoor een abonnement afsluiten van 95 euro per jaar per praktijk. Mocht u dan een calamiteit hebben, dan verricht de calamiteitencommissie het onderzoek en rapporteert zonder dat dat extra kosten met zich mee brengt. Een abonnement afsluiten dient u vooraf te doen dus niet pas op het moment dat er een calamiteit is. Heeft u zich niet aangesloten dan kunt u ook gebruik maken van de calamiteitencommissie van DOKh maar dan betaalt u de daadwerkelijke kosten van het onderzoek en de rapportage.

U kunt zich aanmelden via https://www.dokh.nl/calamiteiten. Of via 072- 527 91 00.