Nieuwsbericht

14 oktober 2021

“Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.”

Zo luidt de introductie van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS. Het ministerie stelt subsidies beschikbaar aan gemeenten om lokale coalities op te starten met alle betrokken partijen om de zorg voor het kind in die eerste 1000 dagen te verbeteren. De KNOV onderstreept het belang van dit actieprogramma en de rol van de verloskundigen in het combineren van het medisch en sociaal domein.

KNOV project ‘Versterken rol van de verloskundige binnen Kansrijke Start’

Om de rol van de verloskundige te versterken binnen dit programma start de KNOV een project om:

  1. zicht te krijgen op de betrokkenheid van de verloskundigen binnen de lokale coalities: goede voorbeelden of waar gaat het juist nog niet goed (en waarom);
  2. good practices die ingezet worden door verloskundigen binnen het programma Kansrijke Start op te halen en zichtbaar te maken ter inspiratie voor alle verloskundigen;
  3. inzicht te krijgen in de belemmeringen en succesfactoren om inspanningen binnen het programma Kansrijke Start duurzaam te maken (onder andere door het tijdelijke karakter van deze subsidie).

Jullie input is nodig!

We kunnen dit natuurlijk niet realiseren zonder jullie hulp! Daarom zijn we op zoek naar verloskundigen die hun ervaringen en voorbeelden willen delen, en verloskundigen die willen deelnemen aan de klankbordgroep van het project.

Oproep: ervaringen gezocht

Heb jij ervaringen over deelname aan de lokale coalitie die je graag met ons wil delen? Of heb je in jouw regio of gemeente een goed voorbeeld van iets wat ontwikkeld of gestart is ter bevordering van een goede start voor ieder kind? Wij horen het heel graag! Op de ledendag op 12 november kun je je ervaring met ons delen bij ons themapoint of je mag ze mailen naar kansrijkestart@knov.nl.

Je mag natuurlijk goede ervaringen of voorbeelden delen, maar we horen het ook graag als je helemaal nog niet betrokken bent bij een lokale coalitie of wanneer het in jouw gemeente niet goed van de grond komt.

Meedenken en adviseren in de klankbordgroep

Wil jij meewerken aan het versterken van de rol van de verloskundige binnen het programma Kansrijke Start? Denk en praat dan mee in onze klankbordgroep voor dit project. Aanmelden kan door te mailen naar kansrijkestart@knov.nl. Het project loopt tot april 2022. De verwachting is dat er vier overlegmomenten zijn en dat er tussentijds schriftelijk om input/advies gevraagd kan worden. Er is vacatiegeld beschikbaar.

Meer informatie

Heb je vragen over dit bericht of het project neem dan contact op met Amanda Christianen (projectleider) via achristianen@knov.nl. Wil je meer weten over Kansrijke Start, dan kun je terecht bij programmamanager Preventie Patricia Jansen via pjansen@knov.nl.