Nieuwsbericht

13 december 2018

Minister Bruno Bruins heeft in 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. In dit akkoord is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in de zorg in achterstandswijken. Dat wordt geëffectueerd door de grens in de postcodelijst op te rekken van 922.000 naar 1.500.000 inwoners.

De KNOV is verheugd dat deze stijging ook voor de verloskunde zal gelden per 2019 zodat er meer ruimte komt voor zorg in achterstandswijken. Feitelijk zal dit betekenen dat de postcodelijsten per 2019 herzien worden en nu ook in de tariefbeschikking te vinden zijn. Een groot aantal praktijken zal door de nieuwe systematiek ten opzichte van de laatste herziening (deze heeft plaatsgevonden in 2012) nu het achterstandstarief per 2019 gaan ontvangen. Een beperkt aantal praktijken zal echter ook het achterstandstarief voor een deel van haar cliënten verliezen.

U vindt de postcodelijst 2019 op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zie hiervoor bijlage 1 bij de prestatie- en tariefbeschikking verloskunde.