Nieuwsbericht

25 maart 2021

Richtlijnontwikkelingen waarvan de KNOV de penvoerder is hebben sinds de reorganisatie van het bureau (2019-2020) en COVID-19 een tijd stil gelegen. De reorganisatie had als gevolg dat het nieuwe bureau een andere werkwijze heeft ontwikkeld over hoe we richtlijnontwikkeling organiseren en uitvoeren. Anders dan voor de reorganisatie worden richtlijnen ontwikkeld door de flexibele schil van de KNOV. De flexibele schil bestaat uit leden en zelfstandigen die reageren op onze oproepen/vacatures.

Welke richtlijnen zijn (her)start?

Dit jaar hebben we de richtlijnontwikkeling (her)start. Richtlijnen waar we ons over buigen zijn onder andere de richtlijnen: opsporing foetale groeivertraging en de richtlijn spontane vaginale baring. Samen met externe kartrekkers en richtlijnontwikkelaars zetten we dit traject voort. Leden van de KNOV zijn hier bij betrokken – als richtlijnontwikkelaars en in de bijbehorende werkgroepen.

Er is recent een vacature richtlijnontwikkelaars gepubliceerd. De vacature is nog niet vervuld. Dus heb jij ervaring en/of affiniteit met richtlijnontwikkeling en beschik jij over de vaardigheden, reageer dan op de vacature. Voor meer informatie neem contact op met Anouk Olsthoorn aolsthoorn@knov.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de richtlijnontwikkeling? Of wil je op de hoogte blijven over het proces? Bekijk de updates op de programmapagina van Suzanne Thompson. Of stuur een mail naar Suzanne Thompson via sthompson@knov.nl