Nieuwsbericht

03 januari 2018

In 2013 is voor verloskundigen de eerste ronde voor de herregistratie Wet BIG geweest. Dit betekent dat in 2018 de tweede ronde voor de herregistratie is.

Wilt u zich herregistreren? Daarvoor zijn verschillende eisen.

Uiterste herregistratiedatum

U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij Mijn registratie. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de werkervaringseis. Dat betekent dat u in een periode van 5 jaar 2.080 uur als verloskundige moet hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader verloskundigen.

Het BIG-register heeft een handige rekenhulp om uw uren werkervaring uit te rekenen. Let op: de rekenhulp werkt niet met de browser Safari.

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door middel van scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als verloskundige. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Scholingseis: begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De opleidingen en toetsen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de oorspronkelijke opleiding verzorgen. Actuele informatie over scholing vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

Startassessment

Heeft u te weinig werkervaring als verloskundige? U kunt uw vaardigheden aantonen met een zogenaamd startassessment (onderzoek). Hiervoor maakt u een portfolio met Erkenning Verworven Competenties (EVC's). De Hogeschool Rotterdam Transfergroep organiseert het startassessment. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 1.500.

Als blijkt dat u meer scholing nodig heeft, dan kunt u bij de verloskundige opleidingen van Maastricht, Rotterdam, Amsterdam of Groningen het scholingsplan volgen.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als er om bewijsstukken wordt gevraagd.