Nieuwsbericht

19 december 2018

Verloskundigen die in 2014 hun BIG-registratie hebben verlengd, hebben in mei 2018 van het BIG-register een oproep tot herregistratie ontvangen. Wilt u zich herregistreren en voldoet u aan de criteria? Vraag dan vóór 31 december 2018 uw herregistratie aan.

Het BIG-register is gericht op het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de cliënt tegen ondeskundig handelen in de gezondheidszorg. Herregistratie heeft als doel het niveau van kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen.

Uw registratie heeft u onder andere nodig om uw beroepstitel te mogen voeren. Om geregistreerd te blijven in het BIG-register, dient u iedere vijf jaar te voldoen aan de werkervarings- of aan de scholingseis. Op de website van het BIG-register vindt u per beroep een beoordelingskader waarin staat welke eisen gelden voor herregistratie.

Reminder herregistratie

Circa 10% van alle verloskundigen die een oproep tot herregistratie hebben ontvangen, hebben hierop nog geen reactie gegeven. Wanneer het BIG-register niet uiterlijk 31 december van hen een verzoek tot herregistratie ontvangt, wordt hun registratie beëindigd.

Correspondentie van het BIG-register ontvangt u per e-mail of per post. U kunt uw voorkeur aangeven bij uw aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele gegevens altijd bij het BIG-register bekend zijn. Wanneer u iets wilt wijzigen, kun u inloggen met uw DigiD of BIG-login bij 'Mijn BIG-register'. In uw digitale dossier vindt u alle correspondentie met het BIG-register.

Kosten herregistratie

De herregistratie in het BIG-register kost in totaal €85,-