Nieuwsbericht

05 mei 2021

Blog van voorzitter Carola van Groenen

Het is mijn ervaring en vast ook die van jullie, dat onze buitenlandse collega’s met bewondering kijken naar ons, de Nederlandse verloskundigen. Bewondering voor onze zelfstandige ‘community’ positie, voor het percentage thuisbevallingen, voor de toegankelijkheid in de ziekenhuizen bij een poliklinische bevalling en bij verwijzingen en bewondering dat er voor iedere zwangere een verloskundige beschikbaar is binnen en buiten de ziekenhuismuren. Om maar eens wat onderwerpen te noemen. En ons Nederlands antwoord hierop is vast; dat is toch ‘gewoon’… want dat past bij onze cultuur.

We staan voor uitdagingen om wat ‘gewoon’ is ook vanzelfsprekend te laten blijven. Om het waardevolle en belangrijke aspect van de ‘gewone’ Nederlandse verloskundigen nog meer over de bühne te brengen. En daar werken we hard aan want de Nederlandse verloskundigen zijn niet gewoon. Met een internationale blik zie je dat nog duidelijker. Hoog opgeleid voor medische en sociale verloskunde. Een belangrijke pijler in ons Nederlandse gezondheidssysteem waarbij de eerstelijn de basis is en het ziekenhuis er voor aanvullende medische zorg is. Daarbij zijn we coach en counselor voor de zwangeren en partners die steeds meer keuzes moeten maken.

Sterke gezonde moeders en een goede start voor ieder kind

En ondertussen staan we niet stil om de kwaliteit van zorg verder te verhogen. Centering Pregnancy groepen, samenwerken in het VSV, meer wetenschappelijk onderzoek en promovendi in onze beroepsgroep.

International Midwives Day is een dag om hierbij stil te staan. Wij Nederlandse verloskundigen worden terecht bewonderd. Maar daar doen we het niet voor. Sterke gezonde moeders en een goede start voor ieder kind, daar doen we het voor. Tevreden vrouwen, dat is voor ons de beste waardering. Laat daarom de Nederlandse vrouwen noemen wat zij waarderen en nodig hebben van ons verloskundigen. Of beter, laat beelden hiervoor spreken. De fotoactie gaan ons dit vast laten zien.

Wij verloskundigen zijn doeners, harde werkers, om te staan en gaan voor de beste zorg voor iedere unieke zwangere en haar kind. Maar neem vandaag ook even tijd om de bewondering binnen te laten komen. Ik wens jullie van harte Happy International Midwives Day!