Nieuwsbericht

23 januari 2019

De handreiking Gezamenlijke besluitvorming is nu beschikbaar op de website van de KNOV. De handreiking biedt u praktische handvatten voor de toepassing van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk

In de handreiking wordt het gespreksvoeringsmodel van Elwyn geïntroduceerd, dat uitgaat van drie fases in gezamenlijke besluitvorming: het teamgesprek, optiegesprek en beslissingsgesprek. De handreiking behandelt thema's als 'het effectief communiceren van de voor- en nadelen van interventies' en gaat in op het gebruik van keuzehulpen. Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan gezamenlijke besluitvorming in acute situaties, zoals tijdsgevoelige beslissingen gedurende de baring.

Het belang van gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming zorgt voor beter geïnformeerde cliënten die minder twijfelen over de gemaakte keuze. Hierdoor hebben zij een positievere beleving van hun zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Tevens zorgt gezamenlijke besluitvorming voor een betere therapietrouw en minder invasieve keuzes. De handreiking Gezamenlijke besluitvorming sluit aan bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, waarin gezamenlijke besluitvorming als cruciaal onderdeel wordt aangeduid.

Bekijk de handreiking

MIO-bijeenkomsten gezamenlijke besluitvorming

De KNOV organiseert ook regionale MIO-bijeenkomsten over gezamenlijke besluitvorming. Wegens groot succes van vorig jaar, worden deze MIO-bijeenkomsten herhaald in mei 2019!