Nieuwsbericht

12 november 2020

De GROW-NL-applicatie en bijbehorende GROW-methode maken het voor verloskundigen mogelijk om de opsporing van foetale groeivertraging te verbeteren. Sinds een aantal jaar stelde de KNOV de Nederlandstalige webapplicatie hiervoor gratis beschikbaar. Het bestuur van de KNOV heeft besloten om hier per 1 januari 2021 mee te stoppen.

Waarom stoppen?

Slechts 5% van de verloskundigenpraktijken in Nederland gebruikt de GROW-methode. Helaas moeten we hieruit concluderen dat de implementatie van de GROW-NL methode niet is gelukt, ondanks de financiële ondersteuning. Het blijven ondersteunen van de applicatie als service voor zo'n kleine groep gebruikers, is vanuit de KNOV niet rendabel.

Hoe verder?

Praktijken die GROW-NL willen blijven gebruiken kunnen eenvoudig een eigen licentie aanvragen bij het Perinatal Institute (Birmingham, Verenigd Koninkrijk). De richtprijs voor een persoonlijke licentie is ongeveer 250 euro. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Mandy Williams, via mwilliams@perinatal.org.uk.

Vanuit de KNOV trekken we per 1 januari 2021 ook de bijbehorende KNOV-standaard ‘Opsporing foetale groeivertraging’ terug. Er wordt een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld aan de hand van de best beschikbare evidence. Deze wordt naar verwachting in de loop van 2021 opgeleverd.