Nieuwsbericht

23 september 2021

TNO implementeert en onderzoekt groepszorg volgens de principes van CenteringPregnancy (CP) voor zwangeren en jonge ouders in zeven landen. Dit is onderdeel van het project GroupCare1000. Het doel is om met de groepszorg de gezondheid en het welzijn van jonge moeders en baby’s uit kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland te verbeteren.

Verbetering kwaliteit van zorg noodzakelijk

Om de vermijdbare moeder- en babysterfte in deze zeven landen terug te dringen, is verbetering van de kwaliteit van zwangerschapszorg en gezondheidszorg voor moeder en kind nodig. Ook moeten vrouwen uit kwetsbare bevolkingsgroepen in deze landen meer toegang hebben tot kraam- en kindergezondheidszorg.

Groepszorg volgens de CP-principes is een betere en laagdrempelige vorm van gezondheidszorg voor zwangeren en jonge ouders. Het leidt onder andere tot minder vroeggeboorten en hogere scores op het gebied van geestelijke gezondheid. Zulke positieve resultaten zijn vooral zichtbaar bij vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen.

De resultaten van GroupCare1000 worden verwacht in 2024. De belangrijkste resultaten voor dit vierjarige project zijn:

  • Voor elk van de zeven landen een afzonderlijke blauwdruk voor duurzame implementatie van groepszorg volgens de CP-methodiek
  • Een Implementatiestrategie Toolbox
  • Een open-access-database met geanonimiseerde gegevens ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap

Groepszorg in Nederland

In Nederland is CP tijdens de zwangerschap (CenteringPregnancy) en na de geboorte van het kind (CenteringParenting) al geïmplementeerd. Binnen GroupCare1000 wordt de focus gelegd op specifieke groepen kwetsbare vrouwen in Nederland. Bijvoorbeeld vrouwen uit Eritrea die geen Nederlands spreken, Arabisch sprekende vrouwen, kwetsbare vrouwen in Rotterdam en vluchtelingenvrouwen in Katwijk.

Implementatie en de rol van de KNOV

De WHO ziet groepszorg als een veelbelovend model om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar wil meer onderzoek voordat ze kunnen overgaan tot een goede en haalbare implementatie. Daarom vindt dit project van TNO plaats, gefinancierd door de EU. Binnen het project ontwikkelen TNO en samenwerkingspartners per land een strategie om van groepszorg een standaardmodel van zorg te maken.

De KNOV is, naast dit project, in gesprek met TNO over mogelijke verbeterpunten voor implementatie van CP. Met landelijke stakeholders spreken we over het gebrek aan structurele financiering voor CP. Dit willen we ook opnemen in het jaarplan 2022.

Meer weten?

Bekijk hier de animatie ‘Group care for the first 1000 days’ GC_1000 Group care for the first 1000 days of lees meer op GroupCare1000.com.