Nieuwsbericht

11 april 2017

De Gezondheidsraad heeft op 11 april aan minister Schippers van VWS een advies aangeboden over toediening van vitamine K aan zuigelingen. Dit nieuwe advies is bedoeld om een kleine groep kinderen beter te beschermen tegen bloedingen zoals hersenbloedingen.

Nieuw advies Gezondheidsraad

Nieuw beleid voor kleine doelgroep

Het nieuwe advies van de Gezondheidsraad is bedoeld om een kleine groep kinderen - bij wie de vetopname is verstoord door de cholestatische leveraandoening galgangatresie- beter te beschermen tegen bloedingen zoals hersenbloedingen. Naar verwachting zal het nieuwe beleid voorkomen dat 2 tot 5 kinderen per jaar een bloeding krijgen. Daarnaast hoopt men hiermee het aantal late bloedingen te verminderen.

Ouders krijgen direct na de bevalling keuze tussen injectie of druppels

In het advies van de Gezondheidsraad wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen die flesvoeding krijgen en kinderen die borstvoeding krijgen of hypoallergene voeding. Bij flesvoeding blijft het advies ongewijzigd met het huidige beleid. Bij borstvoeding of hypoallergene voeding hebben ouders de keuze tussen een eenmalige intramusculaire injectie of orale toediening. Bij orale toediening moet er in totaal 3 keer 2 mg worden toegediend, vlak na de geboorte, na 4-6 dagen en na 4-6 weken. Gaat het kind over op flesvoeding dan zit in deze voeding al voldoende vitamine K.

Vergelijking huidige & nieuwe beleid

Tabel 1: Huidig beleid

Zuigelingen die moedermelk krijgen Zuigelingen die poedermelk krijgen
1 mg oraal vlak na de geboorte + dagelijks 150 µg vanaf dag 8 tot 3 maanden 1 mg oraal vlak na de geboorte
Tabel 2 Geadviseerd beleid door de Gezondheidsraad
Zuigelingen die moedermelk + zuigelingen die hypoallergene poedermelk krijgen Zuigelingen die poedermelk krijgen
1 mg intramusculair vlak na geboorte

of
 
  • 2 mg oraal vlak na de geboorte
  • 2 mg oraal na 4-6 dagen *
  • 2 mg oraal na 4-6 weken *
1 mg oraal vlak na geboorte

* Wanneer de zuigeling minimaal 500 milliliter flesvoeding krijgt kan deze dosis achterwege worden gelaten

Wat doet de KNOV?

Hoewel het bericht van de Gezondheidsraad door de media is gedeeld, betekent dit nog niet dat de minister het advies overneemt. De KNOV heeft kanttekeningen geplaatst bij de totstandkoming van het advies en de Gezondheidsraad gewezen op de mogelijke consequenties en problemen bij de implementatie. We blijven ons sterk maken om de verloskundige belangen binnen dit traject te behartigen. Goede voorlichting aan zwangeren is essentieel. De KNOV informeert u zodra er wijziging in het beleid is.