Nieuwsbericht

04 november 2020

Het herfstseizoen is nog maar net aangebroken en we zitten nog midden in de tweede corona golf. Met deze combinatie is het niet ondenkbaar dat er de komende maanden capaciteitsgebrek kan ontstaan in verloskundigenpraktijken.

Anticiperend op dit mogelijke probleem, inventariseren wij komende tijd waar er zich nog verloskundige capaciteit bevindt. Wij willen verloskundige waarnemers die (mogelijk) ruimte hebben en niet-praktiserende verloskundigen met een actieve BIG registratie, die willen ondersteunen, oproepen om zich kenbaar te maken aan ons om waar nodig te ondersteunen. Met jullie aanmeldingen maken wij een overzicht zodat wanneer de nood hoog is, we vraag en aanbod met elkaar in contact kunnen brengen.

Ben jij bereid om mee te helpen in de eerstelijnspraktijk bij grote capaciteitsproblemen door corona? Laat dan via dit formulier je gegevens achter. Alvast bedankt!