Nieuwsbericht

23 april 2020

Op 12 juni 2020 verloopt de eerste bestuurstermijn van bestuurslid Marrit Smit. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn van drie jaar. In lijn met de statuten staat de vacature ook open voor kandidaatstelling. Het profiel voor de kandidaat sluit aan bij de professionalisering van het bestuur, iemand die de belangen van alle verloskundigen goed kan vertegenwoordigen en bestuurlijke ervaring heeft.

De vacature en procedure staan op de website. Wilt u zichzelf kandidaat stellen, meld u dan aan via directie@knov.nl. Tijdens de ALV op 12 juni wordt het bestuurslid gekozen.

Deze ALV zal gezien de laatste persconferentie van afgelopen dinsdag geheel digitaal plaatsvinden en niet in Apeldoorn. Digitaal stemmen is tijdens de laatste ALV al ingevoerd en verloopt aankomende ALV op dezelfde wijze.