Nieuwsbericht

21 februari 2019

Op woensdag 20 februari zijn de eerste resultaten van de INDEX-studie over inleiden of afwachten bij een zwangerschap van 41 weken, gepubliceerd.

In uw regio kan naar aanleiding hiervan een discussie ontstaan over het te volgen beleid. De onderzoekers van de INDEX-studie, KNOV en NVOG concluderen dat de resultaten geen aanleiding geven tot de aanbeveling alle zwangere vrouwen in te leiden bij 41 weken. Zij moeten zelf de afweging maken of ze willen kiezen voor afwachten of inleiden.

Dit vergt van alle verloskundige zorgverleners dat zij de zwangere vrouw voorzien van de juiste informatie. Bespreek in de regio hoe u dat gaat doen en maak tevens afspraken over de monitoring van de counseling. Bij een goede counseling kiezen sommige vrouwen voor inleiding en anderen voor afwachten. Dit moet in uw regionale cijfers tot uiting komen.

Zoals eerder aangekondigd gaan KNOV en NVOG aan de slag met de herziening van de richtlijn en de bijbehorende keuzehulp. In afwachting daarvan kunnen de onderstaande instrumenten behulpzaam zijn bij de counseling:

  • De Handreiking gezamenlijke besluitvorming
  • Factsheet Inleiding van de baring
  • Factsheet Serotiniteit

Hulpmiddelen voor de monitoring:

  • Handreiking P’Insight
  • Werken met PRN Insight LVR1 (versie 5): Serotiniteit en laat-terme zwangerschap