Nieuwsbericht

10 november 2021

Op 3 november heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de BEN en de KNOV. Onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider, hebben we gekeken hoe we invulling gaan geven aan de afspraken die in de intentieverklaring zijn vastgelegd. Dit eerste gesprek was constructief. Er is verkend hoe hoe beiden partijen aankijken tegen de concretisering van de afspraken. Gedeelde ambitie is om de kwaliteit van de basisechoscopie goed te borgen. Partijen gaan 10 november verder in gesprek. We beogen rond 24 november uitsluitsel te kunnen geven.