Nieuwsbericht

14 februari 2019

De Geschilleninstantie Verloskunde heeft een nieuwe uitspraak (20184) van een geschil gepubliceerd op haar website.

Het geschil heeft betrekking op de verloskundige zorg tijdens de begeleiding van de zwangerschap, tijdens de partus en erna. Klaagster verwijt de verloskundigen het volgende:

  • Onvoldoende oog voor de voorgeschiedenis van de klaagster
  • Onvoldoende professioneel handelen tijdens de partus
  • Onvoldoende begeleiding in het kraambed
  • Onzorgvuldige reactie op de initiële klacht van de klaagster

Tevens wordt een schadevergoeding ingediend van €25.000.

Uitspraak lezen

Wilt u de uitspraak helemaal lezen? Dat kan via geschilleninstantie verloskunde