Nieuwsbericht

08 februari 2024

Het RIVM laat weten dat voor het recept Hepatitis B immunoglobulines (HBig)  geen aparte artsenverklaring meer hoeft te worden aangeleverd. Doordat er door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan een Nederlandse farmaceut een registratie is toegekend, hoeft er geen parallelle import meer plaats te vinden. Dit verlaagt de administratieve lasten voor de verloskundige.

Verder vraagt het RIVM om tijdige aanlevering van de HBig toedieningsgegevens, dit kan met de toedieningsformulieren die via de post worden aangeleverd of via het digitale formulier op de website van het RIVM