Nieuwsbericht

13 juli 2022

De KNOV heeft het initiatief genomen om de multidisciplinaire richtlijn Anemie te herzien. Graag legt de werkgroep aan jullie de multidisciplinaire richtlijn voor ter becommentariëring. 

Doel

Het doel van deze richtlijn is eenduidige, transparante en evidence based aanbevelingen ten aanzien van opsporing en behandeling van anemie tijdens de zwangerschap en kraamperiode in Nederland. De in de richtlijn beschreven zorg moet zowel onder- als overbehandeling van anemie voorkomen. De richtlijn zal in de vorm van modules toegevoegd worden aan de richtlijnendatabank. 

In 2019 is er gestart met deze herziening. Door de reorganisatie is deze tijdelijk gestopt. In 2021 is de herziening herpakt, hebben de werkgroepleden de basis die gelegd is in 2019 (knelpuntenanalyse, uitgangsvragen en bijbehorende PICO's) geaccordeerd en is hierop verdergegaan.

Een (deels nieuwe) multidisciplinaire werkgroep is opgesteld uit zeven werkgroep leden: verloskundigen, een huisarts, gynaecoloog, hematoloog en een cliëntvertegenwoordiger.  
De richtlijn is tot stand gekomen in een werkgroep met vertegenwoordigers van: KNOV, NVOG, NHG, NVvH en Geboortebeweging.

Wanneer? 

De commentaarfase loopt t/m 12 september 2022.

Waarom meedoen?  

  • Door jouw commentaar is een betere afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen mogelijk over dit onderwerp. 
  • Je raakt bekend met de richtlijn.  
  • De werkelijk bestede uren kunnen genoteerd worden in het Kwaliteitsregister onder 'overige activiteiten' (categorie D).  

Hoe? 

Download hieronder de conceptrichtlijn, de zoekverantwoording en het bijbehorende commentaarformulier en mail het ingevulde formulier uiterlijk 12 september 2022 naar anemie@knov.nl