Nieuwsbericht

07 juni 2022

Het zorglandschap wordt anders ingericht: slimmer, efficiënter en doeltreffender. Welke rol speelt de geboortezorg hierin? Het project 'geboortecentrum van de toekomst' speelt in op de landelijke ontwikkelingen in de (geboorte)zorg. Waaronder het capaciteitsprobleem, concentratie van acute zorg, betaalbare zorg, toenemende werkdruk van verloskundigen en integrale geboortezorg. Hoe kunnen wij ons als verloskundigen profileren en onszelf versterken in de regio? Welke rol heeft een geboortecentrumvrouwencentrum of een verloskundigenpost hierin?

Eerste fase van het project

In de eerste fase van het project is er een bureau- en veldonderzoek verricht waarin de kansen van een geboorte- en vrouwencentrum inzichtelijk zijn gemaakt. Meer informatie over de eerste fase van het project is te vinden op deze website onder Werk & Organisatie > Ondernemen > Geboortecentrum van de toekomst.

Start drie deelprojecten

In de volgende fase starten we drie deelprojecten op: geboortecentrum, vrouwencentrum en verloskundigenpost. Onder elk deelproject start een pilot. De pilots hebben als doel om regio's met elkaar te verbinden en te faciliteren waar nodig. Uiteindelijk hopen we met de input vanuit de pilots de toolkit voor het project verder te vullen.

Meedoen aan de pilot?

Voor de pilots is de werkgroep op zoek naar regio's die een geboortecentrum, vrouwencentrum of verloskundigenpost willen oprichten of doorontwikkelen. Mocht je hier in de regio over nadenken, dan horen wij dit graag via geboortecentrum@knov.nl.