Nieuwsbericht

29 januari 2020

De KNOV en het CPZ organiseren op maandag 17 februari een focusgroep. We willen graag in gesprek met professionals uit de geboortezorg om ervaringen te delen met betrekking tot verbinding van de geboortezorg met het sociaal domein in het kader van de Kansrijke Start.nWat zijn de successen, wat is helpend, welke drempels ervaar je en waar kunnen de landelijke partijen de regio’s in ondersteunen?

Kansrijke Start en lokale coalities

Het programma Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van kinderen in kwetsbare situaties. Een belangrijk onderdeel van het programma is het vormen van lokale coalities. Hierin zijn zowel professionals uit de geboortezorg als het sociaal domein vertegenwoordigd. Het doel van een lokale coalitie is het zorgen voor een gezamenlijke aanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Professionals uit de VSV’s die zich bezig houden met lokale coalities binnen Kansrijke Start nodigen we hiervoor van harte uit.

Datum: maandag 17 februari 2020
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Als dank ontvangt u een attentie. Reiskosten worden vergoed.

Meer informatie of aanmelden

Meer informatie of aanmelden kan via Anne-Katrien Ausems, projectmanager Kansrijke Ontmoetingen College Perinatale Zorg: annekatrienausems@collegepz.nl