Nieuwsbericht

15 april 2020

Op dit moment zijn er diverse regelingen ontworpen voor verschillende beroepsgroepen om de financiële gevolgen van Corona te compenseren. Zo krijgen zowel huisartsen als kraamzorgorganisaties extra geld of een toeslag op het tarief als gevolg van de Coronacrisis.

Deze regelingen zijn snel ontwikkeld om een oplossing te bieden aan de dalende omzet in relatie tot gelijkblijvende kosten die een groot risico vormen bij deze beroepsgroepen.

Op dit moment doet de KNOV onderzoek naar de financiële gevolgen als gevolg van Corona onder haar leden om te beoordelen of de huidige regelingen ter compensatie van toepassing zijn of dat een gesprek moet worden aangegaan met ZN om een passende oplossing te bedenken. Het uitgangspunt is dat verloskundigen zo min mogelijk financieel nadeel ondervinden van de Coronacrisis.

Er is uitvraag gedaan bij een aantal leden. De KNOV heeft getracht deze uitvraag zo eenvoudig mogelijk te houden. De uitvraag bestaat uit drie onderdelen. Voor al deze onderdelen is het van belang om dit te kunnen relateren aan de omvang van de praktijk, kring of coöperatie. Het maakt dus niet uit op welk niveau de uitvraag wordt ingediend.

In het eerste onderdeel kunt u aangeven of u op dit moment omzet misloopt als gevolg van Corona. Hiermee hopen we zicht te krijgen op continuïteitsrisico’s onder de verloskundige praktijken en te beoordelen of de continuïteitregeling hiervoor voldoende is.

In het tweede deel kunt u aangeven hoeveel extra werk de Coronacrisis met zich meebrengt. Dit kan zijn het anders organiseren van het spreekuur, coördinatie uit hoofde van uw kring of zelfs regio. Voeg gerust regels toe als de huidige drie rijen niet voldoende zijn.

In het derde deel zien wij graag terug welke extra kosten op dit moment daadwerkelijk zijn gemaakt, bijvoorbeeld omdat u zelf al beschermingsmaterialen hebt aangeschaft of extra administratief personeel hebt ingehuurd om spreekuren te verzetten etc.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze sturen aan helpdesk@knov.nl. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 19 april 2020.