Nieuwsbericht

06 oktober 2021

Twee weken geleden heeft de KNOV de klinisch verloskundigen die werkzaam zijn in een universitair medisch centrum gevraagd naar hun mening over het eindbod CAO UMC. Ook de andere beroepsverenigingen hebben dit aan hun leden gevraagd.

Inmiddels is duidelijk dat de meerderheid van de leden tegen het eindbod heeft gestemd. De meerderheid vindt dat het oplossen van knelpunten in salaris en/of arbeidsmarkt bij een specifieke groep zorgprofessionals niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest.

Voorbereiding staking

FBZ heeft een ultimatum gesteld: als de NFU vóór 28 september niet met een beter voorstel zou komen, zullen acties volgen in de vorm van één of meer zondagsdiensten. De NFU is niet ingegaan op het voorstel en het ultimatum, waardoor de FBZ is gestart met de voorbereidingen van een staking in de vorm van een zondagsdienst.

Klinisch verloskundigen die werkzaam zijn in een UMC kunnen zich aansluiten bij deze actie. Lees ook de berichtgeving van FBZ: FBZ start voorbereidingen zondagsdienst van 26 oktober.

Heb je vragen over dit nieuwsbericht, stuur dan een e-mail naar info@knov.nl.