Nieuwsbericht

14 januari 2020

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het aangaan van de nieuwe Cao Ziekenhuizen.Alle betrokken cao-partijen hebben nu ingestemd met de cao Ziekenhuizen 2019-2021. De cao Ziekenhuizen 2019-2021 is hiermee een feit. De onderhandelingen tot deze nieuwe cao verliepen moeizaam, na een intensief actietraject inclusief een historische landelijke ziekenhuisstaking op 20 november kwamen de partijen op 18 december tot een resultaat.

De cao heeft een looptijd van 27 maanden, van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. In die tijd krijgen werknemers een salarisverhoging die oploopt van 6,4% tot 8%. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 1.200 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over minder werkdruk en wordt de onregelmatigheidstoeslag verhoogd.

De nieuwe afspraken worden door de cao-partijen verwerkt in de complete cao-tekst. Tot die beschikbaar is zijn de cao-afspraken al wel van toepassing.

Lees alles over de Cao Ziekenhuizen op de website van FBZ.