Nieuwsbericht

30 januari 2019

Geeft inleiden bij 39 weken beter uitkomsten voor moeder en kind in vergelijking met afwachtend beleid? Dit is wat de ARRIVE-studie heeft onderzocht.

De ARRIVE-studie is de afkorting voor A Randomized Trial of Induction Versus Expectant Management (Grobman et al, 2018). Eind 2018 is deze gerandomiseerde studie gepubliceerd. Dit heeft heeft veel aandacht gekregen op verschillende socialmediakanalen. Daarom is het document met FAQ's opgesteld. In de FAQ's van de ARRIVE-studie wordt ingegaan op de opzet en uitkomsten van deze studie. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of deze studie inleiden bij 39 weken rechtvaardigt.

De FAQ's helpen bij de interpretatie van het artikel en om de discussie te voeren met ketenpartners over inleiden bij 39 weken zwangerschap.