Nieuwsbericht

10 januari 2019

De KNOV heeft een nieuwe factsheet ontwikkeld over de inleiding van de baring. De factsheet behandelt evidence over de diverse methoden van inleiding, en geeft aandachtspunten voor de voorlichting van counseling van vrouwen ten behoeve van de begeleiding door eerstelijns en klinisch verloskundigen. Deze factsheet gaat niet in op specifieke indicaties voor inleiden van de baring.

Onderbouwing

Bij een toenemend deel van alle zwangerschappen vindt er een artificiële start van de baring plaats. In 2016 werd 22% van alle baringen in Nederland ingeleid.

De laatste tien jaar is in Nederland het aantal inleidingen van de baring sterk toegenomen. Daarbij is er grote variatie in het aantal inleidingen per ziekenhuis/regio. Voorafgaand aan een inleiding dienen voordelen en risico's van afwachten of inleiden voor moeder en kind gewogen te worden, rekening houdend met de individuele situatie en wensen van de zwangere en haar partner. Deze afweging vindt plaats in gezamenlijke besluitvorming tussen de verantwoordelijke zorgverlener en de zwangere vrouw.