Nieuwsbericht

17 december 2019

De KNOV heeft een factsheet ontwikkeld over epilepsie en zwangerschap. Epilepsie is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen bij zwangere vrouwen en kent vele vormen. Bij een zwangerschap bij een vrouw met epilepsie zijn de risico’s met name afhankelijk van de mate van teratogeniteit van de gebruikte anti-epileptica en door de eventuele toename van epileptische aanvallen. De verloskundige risico’s voor het verloop van een aanvalsvrije zwangerschap, bevalling en kraambed zijn echter beperkt.

Indien er sprake is van epilepsie bij de vrouw is multidisciplinair overleg en een individueel zorgpad aangewezen, met hierin aandacht voor onder meer een GUO type 1 en de overweging tot uitvoeren van groeiecho’s. Preventie van mogelijke triggers van een epileptische aanval (hyperventilatie, slaapdeprivatie, pijn en emotionele stress) is steeds van belang. Bij gebruik van anti-epileptica en het geven van borstvoeding dient extra aandacht te zijn voor eventuele bijwerkingen bij de baby en een geleidelijke afbouw bij het stoppen van de borstvoeding.