Nieuwsbericht

15 december 2016

Eind november is de Facebookactie #genoeggezwegen van Stichting Geboortebeweging gestart. Op 10 december is de actie beëindigd. De KNOV is net als velen geraakt door de diverse negatieve ervaringen van vrouwen tijdens hun zwangerschap en met name bevalling.

Verloskundigen willen dat vrouwen goed op hun bevalling kunnen terugkijken en zijn geïnteresseerd hoe vrouwen de zorg beleven. Uit de verhalen #genoeggezwegen is op te maken dat de zorg aan de zwangere vrouw op bepaalde fronten verbeterd kan worden.

De KNOV zet zich in voor goede kwaliteit van zorg. Het reflecteren van verloskundigen op eigen handelen levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit doen we onder andere door trainingen, symposia, Tijdschrift voor Verloskundigen, aanscherpen foldermateriaal, borging in de Zorgstandaard en afstemming met ketenpartners. Recent nog tijdens de KNOV-ledendag eind november hebben verloskundigen bijvoorbeeld uitgebreid gediscussieerd over interveniëren en het zetten van episiotomieën.