Nieuwsbericht

07 juni 2024

Anna Seijmonsbergen, onderzoeker bij de afdeling Verloskundige Wetenschap, Amsterdam UMC en AVAG, heeft recent een vragenlijst uitgezet onder verloskundig zorgverleners in Nederland. Deze vragenlijst maakt deel uit van haar onderzoek naar het beleid bij 41 weken dat wordt gesubsidieerd door een postdoc subsidie van de KNOV. Afgelopen week is deze vragenlijst gesloten. 

650 vragenlijsten ingevuld

Namens Anna willen we iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld hartelijk bedanken. In totaal zijn er 650 vragenlijsten ingevuld, waarvan 500 compleet. Hiermee kunnen Anna en haar team straks een beeld geven van de mening van verloskundig zorgverleners in Nederland over het huidige beleid bij 41 weken en krijgen ze inzicht in het gebruik van de richtlijn en de counseling over dit onderwerp.

Meer informatie over het onderzoek

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Anna Seijmonsbergen via mailadres a.seijmonsbergen@amsterdamumc.nl.