Nieuwsbericht

23 mei 2022
Erop of eronder: Tweede Kamer spreekt zich deze week uit over integrale bekostiging geboortezorg

Op dinsdag 24 mei om 18.15 uur zal tijdens een tweeminutendebat in de Tweede Kamer, dat is aangevraagd door Kamerlid Attje Kuiken (PvdA), blijken hoe de verschillende politieke partijen denken over het voorstel van Minister Kuipers (VWS) om het experiment integrale bekostiging in de geboortezorg per 2023 regulier te maken.  

Na een eerdere schriftelijke vragenronde en de antwoorden van de minister hierop heeft de KNOV als reactie op dinsdag 17 mei een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om nogmaals haar zorgen te uiten en hen wederom te wijzen op de gevolgen van het voorgenomen voorstel (Bekijk deze hier). De KNOV is in contact met fracties, aangezien zij graag willen weten wat onze standpunten in deze zijn. Hiermee geven we input mee aan de Kamer, echter is het aan de Kamerleden zelf om te bepalen wat hun inzet is.  

Standpunt KNOV 
De KNOV is tegen het regulier maken van integrale bekostiging middels het tweesporenbeleid van de Minister. Het tweesporenbeleid zorgt voor verdeeldheid waardoor de zorgverzekeraars ruimte en macht krijgen om een eigen keuze te maken. Zij kiezen nu veelal voor het aansturen op integrale bekostiging.  

De KNOV is voorstander van het door laten gaan van de bestaande integrale geboortezorg organisaties onder reguliere bekostiging en het toewerken naar een toekomstbestendige bekostiging voor het hele veld. Een bekostigingsvorm waar de belangrijkste zorgpartijen het afgelopen jaar de fundamenten voor hebben gelegd. 

Deze toekomstbestendige bekostiging is gebaseerd op de cliënt en niet op de organisatie. Dus de vorm volgt daardoor de inhoud. Het biedt derhalve ruimte aan goede samenwerking voor passende zorg aan elke zwangere, met de juiste zorg op de juiste plek, op basis van keuzevrijheid en autonomie voor de zwangere en behoud van de verloskundige dichtbij in de wijk. 

Tijdslijn 
Er zullen dinsdagavond moties (oproepen aan de regering) ingediend worden. Hierna zal minister Ernst Kuipers (VWS) zijn advies geven bij de moties. Hij kan positief adviseren, ontraden of het oordeel aan de Tweede Kamer laten. De stemming over de moties is vaak de week erop.  

Ook deze week, op woensdag 25 mei van 16.00 tot 23.00 uur is er een commissiedebat in de Tweede Kamer waar Zwangerschap en Geboorte één van de onderwerpen is. De brief met de aanbieding van het ‘Common Eye rapport’ waaraan gewerkt is door BO Geboortezorg, de Patiëntenfederatie Nederland, NVOG en de KNOV is één van de Kamerbrieven op de lijst van 100. In dit rapport staat een nieuwe richting beschreven om op basis van clientprofielen tot een passende bekostiging met draagvlak te komen. De KNOV hoopt dat er aandacht is voor dit rapport wat opvolging verdient. Lees meer

Een spannende week die wij nauwgezet volgen en waarvan we de uitkomst uiteraard zullen delen.