Nieuwsbericht

10 mei 2021

Vluchtelingen in Nederland lopen een grotere kans op bepaalde ongunstige zwangerschapsuitkomsten dan vrouwen die in Nederland geboren zijn. Het EGALITE onderzoeksproject heeft als doel om meer zicht te krijgen op (de oorzaken van) deze uitkomsten, en daarnaast de zorg rondom zwangerschap en geboorte voor vluchtelingen in Nederland te evalueren en waar mogelijk te verstevigen.

Samen met onderzoekers van het UMC Groningen is een eerste vragenlijst ontwikkeld voor eerstelijns verloskundigen. De EGALITE vragenlijst is via deze link in te vullen.

In kaart brengen

Met je antwoorden draag je bij aan het in kaart brengen van de organisatie van de geboortezorg aan asielzoekers en statushouders in Nederland. Mocht je de vragenlijst willen doorsturen naar collega-verloskundigen die ervaring hebben met cliënten met een vluchtelingachtergrond, dan wordt dat ook zeker gewaardeerd.

Wil je meer weten over het onderzoek of heb je opmerkingen over de vragenlijst, dan horen wij dat graag. Onze contactgegevens zijn:
Julia Tankink (egalitestudie@erasmusmc.nl)
Anouk Verschuuren (a.e.h.verschuuren@umcg.nl)