Nieuwsbericht

02 oktober 2020

Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de oude ZIG vervangen gaat worden door de aangepaste Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 1.2.

Momenteel wordt hard gewerkt door alle geboortezorgpartijen aan de doorontwikkeling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, het fundament onder de integrale geboortezorg. Het plan onder die doorontwikkeling bestaat uit drie delen: het uitvoeren van actualisaties, tegelijkertijd de evaluatie van de ZIG en mogelijk, daarna, een daadwerkelijke herziening van de ZIG. In 2019 is de eerste actualisatie uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een addendum op ZIG waarin nieuwe regelgeving, naamgevingen, richtlijnen (o.a. de Preconceptie Indicatielijst (PIL)) en voorlichtingsmateriaal zijn verwerkt. Dit addendum is ontwikkeld in de werkgroep ZIG en aangeboden aan de partijen ter autorisatie.

Het Zorginstituut Nederland zal de ZIG en dit nieuwe addendum opnemen in het openbaar register onder de naam Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 1.2.